Psykomotorisk fysioterapeut i Oslo


Stine Skjold Rafoss er psykomotorisk fysioterapeut, og arbeider på Legevakt Vest. For mer informasjon se www.legevaktvest.no